23 February 2024

Kolejne mieszkania socjalne oddane do użytku w gminie Mielno

25 marca w Gąskach Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna, oficjalnie wręczyła klucze do mieszkań socjalnych kolejnym szczęśliwym 4 rodzinom. W ten sposób zamknięto drugi, czyli finalny etap inwestycji Gminy Mielno polegającej na przebudowie dwóch budynków po dawnym domu opieki społecznej. W nowym miejscu zamieszka łącznie 76 osób, gdyż udało się stworzyć aż 19 lokali: 17 mieszkań, lokal chroniony oraz placówkę wsparcia dziennego (PWD), funkcjonującą w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie. W skład placówki o powierzchni prawie 150 mkw wchodzą dwie nowoczesne sale dydaktyczne, kawiarenka internetowa, sala fitness oraz pomieszczenia biurowe i 3 łazienki – wszystko to do dyspozycji podopiecznych z Gąsek.

Przebudowywane obiekty to dwa 4 kondygnacyjne, jednoklatkowe budynki dostosowane m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt obejmował też rekultywację działki w postaci budowy parkingu, placu zabaw itd. Wartość inwestycji wyniosła prawie 5 mln zł, z czego 1,8 mln zł to kwota dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Realizacja projektu to duże wyzwanie technologiczne i finansowe, ale jak mówi Olga Roszak-Pezała, inwestycja była już długo oczekiwana przez lokalną społeczność.

– Doskonale wiemy, że sytuacja mieszkalnictwa w Polsce nie jest najlepsza i jako samorząd od wielu lat staramy się pomagać najbardziej potrzebującym w zdobywaniu upragnionych czterech kątów – zapewnia Burmistrz Mielna.

W ostatnich 2 latach licząca niecałe 5 tysięcy mieszkańców Gmina Mielno oddała do użytku potrzebującym przedstawicielom lokalnej społeczności już 20 nowoczesnych lokali. Trzeba przyznać, że to naprawdę dobry wynik.

Inne artykuły

What Happеns Whеn You Skip Guttеr Clеaning Sеrvicеs

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Guttеrs may sееm likе a minor aspеct of your homе’s еxtеrior,  but thеy play a crucial rolе in...

How Carpеt Clеaning Sеrvicеs Savе Your Carpеts

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Carpеts arе a luxurious addition to any homе or officе,  providing comfort,  warmth,  and aеsthеtic appеal.     Howеvеr, ...

Enhance Your Home with Profеssional Carpet Cleaning Sеrvicеs

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Your homе is a rеflеction of your pеrsonality and stylе,  and one of thе kеy еlеmеnts that can...

Gmina Mielno liderem turystyki

18 listopada 2021

18 listopada 2021

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, mówi jasno, że mieleński samorząd w wakacje 2021 kolejny raz okazał się niezwykle popularny wśród...

Wsi spokojna, wsi wesoła… – Gość: Grażyna Gabrysiak – Społecznik na fali

16 sierpnia 2021

16 sierpnia 2021

Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu „Społecznik na fali”.

Rozmowa o współczesnej Polsce z posłem Konfederacji Michałem Urbaniakiem

27 lipca 2021

27 lipca 2021

Zapraszamy na rozmowę o współczesnej Polsce z posłem Konfederacji Michałem Urbaniakiem.

Gmina Mielno – darmowy transport dla mieszkańców wystartował

22 kwietnia 2021

22 kwietnia 2021

Usługa transportu „door to door” – Gmina Mielno pierwsza w powiecie koszalińskim Gmina Mielno to pierwszy samorząd w powiecie koszalińskim,...

Apel mieszkańców Sarbinowa w gminie Mielno

24 lutego 2021

24 lutego 2021

Przedstawiamy Państwu apel mieszkańców Sarbinowa.

Komentarze