19 May 2024

Gmina Mielno – darmowy transport dla mieszkańców wystartował

Usługa transportu „door to door” – Gmina Mielno pierwsza w powiecie koszalińskim

Gmina Mielno to pierwszy samorząd w powiecie koszalińskim, który uruchomił usługę transportu dla osób o ograniczonej mobilności. Transport indywidualny jest bezpłatny dla wszystkich potrzebujących pełnoletnich mieszkańców gminy.

Brak możliwości dotarcia do urzędu, czy lekarza jest problemem dla wielu osób, które w ten sposób zostają wykluczone z życia społecznego.

Wykluczenie transportowe znane już od dawna

Jak zauważają władze Gminy Mielno, lokalny ośrodek pomocy społecznej od podszewki zna potrzeby mieszkańców, dlatego istotna kwestia ograniczonej mobilności była jednym z priorytetów do rozwiązania. – Dla lokalnej społeczności to ogromne wsparcie w zakresie mobilności, szczególnie dla seniorów, czy osób niepełnosprawnych ruchowo, ale też umysłowo czy słuchowo. To bezpieczny i bezpłatny transport m.in. na szczepienie, do lekarza, na rehabilitację, do urzędu, na szkolenie celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych – podkreśla Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

To nie będzie darmowe taxi

Z usługi skorzystać może każdy dorosły mieszkaniec gminy, który w jakiś sposób jest wykluczony transportowo i co ważne, chce zaspokoić potrzebę w zakresie aktywizacji społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji oraz zdrowia. Usługa realizowana jest w każdy dzień roboczy od godziny 6.00 do 18.00 i nie ogranicza się wyłącznie do transportu, gdyż użytkownicy mogą każdorazowo liczyć na wsparcie asystenta przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, a także w poruszaniu się po budynku docelowym. Transport można zamówić przez telefon lub bezpośrednio na stworzonej w tym celu stronie internetowej.

Dotacje mają sens

Przedsięwzięcie finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego – PO „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Gmina Mielno otrzymała na realizację zadania ponad 0,5 mln złotych, za które został zakupiony m.in. bus do przewozu także osób niepełnosprawnych – puentuje Kornelia Liśkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie.

Inne artykuły

What Happеns Whеn You Skip Guttеr Clеaning Sеrvicеs

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Guttеrs may sееm likе a minor aspеct of your homе’s еxtеrior,  but thеy play a crucial rolе in...

How Carpеt Clеaning Sеrvicеs Savе Your Carpеts

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Carpеts arе a luxurious addition to any homе or officе,  providing comfort,  warmth,  and aеsthеtic appеal.     Howеvеr, ...

Enhance Your Home with Profеssional Carpet Cleaning Sеrvicеs

7 listopada 2023

7 listopada 2023

Introduction   Your homе is a rеflеction of your pеrsonality and stylе,  and one of thе kеy еlеmеnts that can...

Gmina Mielno liderem turystyki

18 listopada 2021

18 listopada 2021

Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, mówi jasno, że mieleński samorząd w wakacje 2021 kolejny raz okazał się niezwykle popularny wśród...

Wsi spokojna, wsi wesoła… – Gość: Grażyna Gabrysiak – Społecznik na fali

16 sierpnia 2021

16 sierpnia 2021

Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu „Społecznik na fali”.

Rozmowa o współczesnej Polsce z posłem Konfederacji Michałem Urbaniakiem

27 lipca 2021

27 lipca 2021

Zapraszamy na rozmowę o współczesnej Polsce z posłem Konfederacji Michałem Urbaniakiem.

Kolejne mieszkania socjalne oddane do użytku w gminie Mielno

25 marca 2021

25 marca 2021

25 marca w Gąskach Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna, oficjalnie wręczyła klucze do mieszkań socjalnych kolejnym szczęśliwym 4 rodzinom. W ten...

Apel mieszkańców Sarbinowa w gminie Mielno

24 lutego 2021

24 lutego 2021

Przedstawiamy Państwu apel mieszkańców Sarbinowa.

Komentarze